Dodatek 2: Obseg akreditacije pri certifikacijskih organih in preveriteljih