Dodatek 2: Obseg akreditacije pri certifikacijskih organih, okoljskih preveriteljih in organih za validiranje/preverjanje