Dodatek 1: Ocenjevanje preskuševalnih laboratorijev