Predavanja

Novosti na področju akreditiranja

Boštjan Godec

Nova normalnost - pri SA

Gašper Jančigaj

Nova normalnost - pri akreditiranih organih

Marko Lotrič

SIST EN ISO/IEC 17025:2017 - izzivi in novosti

Katja Otrin Debevc

ILAC P 15 / OA 14 - 2020

Franjo Kranjčevič

Obvladovanje merilne opreme

Jovan Bojkovski

Akreditacija kot orodje za zagotavljanje neodvisnih odločitev na primeru živil

Mira Kos Skubic

Arhiv