Sistem akreditiranja, ki je usklajen z vsemi mednarodnimi zahtevami, vam zagotavlja konkurenčnost slovenskega gospodarstva in vas ščiti kot potrošnika.