LP-021 - UNIVERZA V LJUBLJANI, VETERINARSKA FAKULTETA

Datum podelitve: 16.12.2002
Datum zadnje izdaje: 20.09.2023

Akreditacijski znaki

Podatki o podjetju

Gerbičeva ulica 60
1000 Ljubljana
Slovenija


Fleksibilni obseg

Povezava