LP-062 - UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

Datum podelitve: 25.04.2005
Datum zadnje izdaje: 05.04.2023

Akreditacijski znaki

Podatki o podjetju

Jamnikarjeva ulica 101
1000 Ljubljana
Slovenija