LP-062 - Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Datum podelitve: 25.04.2005
Datum zadnje izdaje: 11.03.2022

Akreditacijski znaki

Podatki o podjetju

Jamnikarjeva ulica 101
1000 Ljubljana
Slovenija