K-045 - Rižanski vodovod Koper d.o.o. - s.r.l.

Datum podelitve: 01.02.2005
Datum zadnje izdaje: 27.09.2023

Akreditacijski znaki

Podatki o podjetju

Ulica 15. maja 13
6000 Koper
Slovenija