LK-005 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - Urad RS za meroslovje

Datum podelitve: 25.02.1998
Datum zadnje izdaje: 01.02.2022

Akreditacijski znaki

Podatki o podjetju

Tkalska ulica 15
3000 Celje
Slovenija
Spletna stran