K-006 - JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Sektor za distribucijo toplote

Datum podelitve: 01.08.2002
Datum zadnje izdaje: 18.05.2021

Akreditacijski znaki

Podatki o podjetju

Verovškova 62
1000 Ljubljana
Slovenija