LP-102 - Elektroinštitut Milan Vidmar

Oddelek za fizikalno-kemijsko diagnostiko transformatorjev - OFKDT

Datum podelitve: 13.03.2013
Datum zadnje izdaje: 28.02.2023

Akreditacijski znaki

Podatki o podjetju

Hajdrihova ulica 2
1000 Ljubljana
Slovenija