LP-102 - Elektroinštitut Milan Vidmar

Oddelek za fizikalno-kemijsko diagnostiko transformatorjev - OFKDT

Datum podelitve: 13.03.2013
Datum zadnje izdaje: 25.09.2020

Akreditacijski znaki

Podatki o podjetju

Hajdrihova ulica 2
1000 Ljubljana
Slovenija
Spletna stran