Dokumenti

Ali potrebujete obrazec za prijavo? Želite vedeti, katera pravila in dokumenti se nanašajo na akreditacijo? Iščete dokumente, ki so vezani na ocenjevanje? Ta sekcija vam ponuja dokumente, vodila, obrazce ter zakonske akte, ki opredeljujejo akreditacijo, postopek ocenjevanja, področja akreditiranja, itd..

Dokumenti so označeni z napisom Novo najmanj 60 dni po dnevu izdaje dokumenta.

S – dokumenti

Dokumenti z oznako S so dokumenti notranjega izvora, ki obravnavajo splošne akte s področja akreditacije (statut, poslovnik in pravilnike). Te dokumente sprejema Svet Slovenske akreditacije.

OA – dokumenti

Dokumente z oznako OA sprejema Odbor za akreditacijo. Ti dokumenti vključujejo različna vodila in smernice oziroma služijo kot razlagalni dokumenti za posamezna strokovna področja.

D – dokumenti

Splošni akti, ki jih sprejema direktor Slovenske akreditacije, so označeni z oznako D. Dokumenti opredeljujejo različne postopke v procesu akreditiranja za različna področja.

Obrazci

Obrazci, izdani na SA, imajo oznako “OB”.