000 dni 00 ur 00 minute 00 sekund

Dan akreditacije, 4. december 2019

Vabimo vas, da se nam 4. decembra 2019 pridružite na Dnevu akreditacije, ki bo tudi letos potekal na Brdu pri Kranju.

Dogodek bomo soustvarili sodelavci Slovenske akreditacije in zunanji strokovnjaki. Letošnji Dan akreditacije bo v znamenju teme svetovnega dneva akreditacije, ki je povezana z dobavnimi verigami.

Pri organizaciji letošnjega dogodka smo poskušali upoštevali vaše želje in smo k sodelovanju povabili goste, ki bodo govorili o strokovnih temah, ki ste jih vi v anketnem vprašalniku omenili kot zanimive in potrebne.

 

Na program letošnjega letnega srečanja smo tako uvrstili tematike, kot so: sistemi vodenja v akreditiranem organu, kontrolni organi, meroslovni sistem po novem, notranje presoje po SIST EN ISO 19011:2018, merilna negotovost pri vzorčenju in ocenjevanja po novi izdaji standarda SIST EN ISO/IEC 17025.

V okviru okrogle mize bomo poskušali osvetliti izkušnje z akreditacijo pri sosednjih akreditacijskih organih.

Vljudno vas vabimo, da s svojo prisotnostjo, predlogi, vprašanji in komentarji prispevate k uspešni izvedbi 21. Dneva akreditacije.

Veselimo se srečanja z vami!

Osrednji govorci

Jasmina Kink

Vodja službe za certificiranje, IGMAT d.d.

Franjo Kranjčevič

Vodilni ocenjevalec, Slovenska akreditacija

Rado Lapuh

 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,  Urad RS za meroslovje,
Sektor za nacionalne etalone in kemijska merjenja

Matej Klasinc

Vodilni presojevalec za standard ISO 9001 in presojevalec za ISO 14001

Gašper Jančigaj

Vodilni in strokovni ocenjevalec, Slovenska akreditacija

Alenka Ličar

Vodilna ocenjevalka, Slovenska akreditacija

Franc Švegl

Vodilni in strokovni ocenjevalec, Slovenska akreditacija

Primož Auersperger

JP Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o., Služba za nadzor kakovosti pitne in odpadne vode, Tehnično investicijski sektor

Program

4. december 2019


8:15 - 8:45

Prijava udeležencev
Kava in čaj za dobro jutro


9:00 - 9:45

Otvoritev 21. Dneva akreditacije

Pozdravni nagovor predstavnika Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

Boštjan Godec

Pozdravni govor direktorja Slovenske akreditacije ter predstavitev novosti


9.45 - 11.00

Izkušnje in izzivi

Jasmina Kink, Feri Bohar

Sistem vodenja v akreditiranem certifikacijskem organu

Franjo Kranjčevič, Gašper Jančigaj

Kontrola izven okvirjev

Rado Lapuh

Meroslovni sistem po novem

Matej Klasinc

Izzivi in priložnosti notranjih presoj po ISO 19011


11:00 - 11:30

Odmor za (le) kavo 


11:30 -11:45

Janez Dovč

Tesla


11.45 - 12.30

Okrogla miza

predstavniki akreditacijskih služb SLO, HRV, SRB, BIH

Izkušnje z akreditacijo pri sosednjih akreditacijskih službah


12:30 - 13:30

Kosilo 


13.30 - 14.30

Ocenjevanja po novi izdaji 17025:2017

Alenka Ličar

Ocenjevanja po novem standardu

Primož Auersperger, Franc Švegl

Merilna negotovost pri vzorčenju - izzivi in priložnosti14:30

Zaključek


Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa zaradi nepredvidljivih okoliščin.

Registracija

PRIJAVE NISO VEČ MOŽNE.

Brdo pri Kranju

Konferenčni center, Predoslje 39, Kranj

Slovenska akreditacija

E: dejana.robic@slo-akreditacija.si
T: +386 1 5473 273

Kontaktna oseba za prijave

E: primoz.simon@slo-akreditacija.si
T: +386 1 5473 660

Predavanja

Predstavitev novosti

Boštjan Godec

Sistem vodenja v akreditiranem certifikacijskem organu

Jasmina Kink, Feri Bohar

Kontrola izven okvirjev

Franjo Kranjčevič, Gašper Jančigaj

Novosti na področju akreditiranja

Rado Lapuh

Interne kalibracije na področju termometrije

Matej Klasinc

Merilna negotovost pri kontroli meril

Alenka Ličar

Novosti na področju akreditiranja

Franc Švegl, Primož Auersperger

Arhiv