P-002 - SLOVENSKI INSTITUT ZA KAKOVOST IN MEROSLOVJE, Ljubljana

Grant date: 13.07.2012
Date of last issue: 24.02.2022

Accreditation signs

Company data

Mašera - Spasićeva ulica 10
1000 Ljubljana
Slovenija


Preverjane se izvaja na področju / Verification is performed in: Slovenija
Veljavnost akreditacije od - do / Validity of accreditation from - to: 24. februar 2022 - 23. februar 2027