Kako postati ocenjevalec

Slovenska akreditacija potrebuje ocenjevalce/strokovnjake na različnih področjih. Kandidati za ocenjevalce/strokovnjake morajo predvsem dobro poznati določeno področje, po možnosti naj imajo izkušnje z delom na tem področju. Poznati morajo metode in kriterije za ugotavljanje skladnosti ter jih razumeti.

Strokovna področja, na katerih prvenstveno vabimo k sodelovanju kandidate za strokovne ocenjevalce, so:

Kalibriranje:

 • Akustične veličine
 • Mehanske veličine: sila, navor
 • Vlaga

Kontrola:

 • Dvigala
 • EX naprave in inštalacije
 • Motorna vozila – skladnost z direktivami in nacionalnimi predpisi

Preskušanje:

 • Citotoksičnost
 • EMC
 • Emisije v zrak, imisije
 • EX-oprema
 • Geomehanika
 • Goriva in maziva: nafta in derivati, premog, olja
 • Mehanika, preskušanje materialov, korozivnost, varjenje
 • Neionizirna in ionizirna sevanja
 • Okolje in vzorci iz okolja; preskušanje kamnine/zemljine
 • Programska oprema
 • Virologija, BSE, TSE
 • Živila (oljčna olja, senzorično preskušanje)

Certificiranje:

 • Trajnostno gospodarjenje z gozdovi in sledljivost lesa
 • Osebje: varilci
 • Preveritelji poročil o emisijah toplogrednih plinov
 • Proizvodi in procesi: ekološka pridelava in predelava, odobritev postopkov varjenja, gradbeni proizvodi, notranja kontrola proizvodnje

SA za izbrane kandidate organizira ustrezno usposabljanje za strokovne ocenjevalce. V proces usposabljanja so prednostno uvrščeni kandidati s širšim obsegom strokovnih znanj (poznavanje preskuševalnih metod in tehnik) in z več izkušnjami.

V vodilu SA D03-04 (Ocenjevalci) so podrobneje podane zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ocenjevalci in strokovnjaki v sistemu akreditiranja pri SA. V dokumentu je opisan postopek pridobivanja in prijave novih ocenjevalcev, postopek usposabljanja kandidatov, določeni pa so tudi pogoji za vzdrževanje statusa ocenjevalca/strokovnjaka v sistemu akreditiranja.

 

Več informacij na: karmen.ribic@slo-akreditacija.si