Novice

 • Certificiranje osebja

  13.05.2024

  Certificiranje osebja je postopek, s katerim je nosilcu certifikata priznana usposobljenost za opravljanje določenih dejavnosti. Je pa hkrati tudi orodje, katerega namen je vliti zaupanje v usposobljenosti posameznikov pri delodajalcih, oblasteh, strankah, na trgu.

  Storitev certificiranja s strani certifikacijskega organa, akreditiranega po standardu SIST  EN ISO/IEC 17024, pomeni, da so certifikati podeljeni le osebam, ki dokažejo ...

  Preberite več
 • WTO sprejel vodilo o postopkih ugotavljanja skladnosti

  07.05.2024

  World Trade Organization (Committee on Technical Barriers to Trade- TBT) je 19. marca 2024 sprejel vodilo
  o postopkih ugotavljanja skladnosti.

  GUIDELINES ON CONFORMITY ASSESSMENT PROCEDURES

  Preberite več
 • EA Communication Network, 3.4.2024

  05.04.2024

  Več kot 40 udeležencev iz nacionalnih akreditacijskih organov EA in zainteresiranih strani se je 3. 4. 2024 udeležilo prvega oddaljenega sestanka skupine za komunikacijo EA, ki ji je predsedoval Ömer Karavelioğlu iz Turške akreditacijske agencije (TURKAK), novoizvoljeni sklicatelj. Udeleženci so razpravljali o prihajajočem svetovnem dnevu akreditacije 2024 (WAD), uporabi orodij umetne inteligence ter prihodnjih nalogah ...

  Preberite več
 • Baza podatkov IAF CertSearch

  28.03.2024

  Baza podatkov IAF CertSearch

  Ideja, da bi zainteresirana javnost lahko na enem mestu prišla do podatka o tem, ali je nek dobavitelj certificiran za sistem vodenja, za katero dejavnost, kdo je certifikacijski organ, ki mu je podelil certifikat, ali je certifikacijski organ za certificiranje sistemov vodenja akreditiran, ali je akreditiran s strani IAF člana in podobne ...

  Preberite več
 • Slovenska akreditacija išče sodelavca za delovno mesto VIŠJEGA SVETOVALCA PODROČJA I. (ocenjevalca)

  19.03.2024

  Slovenska akreditacija razpisuje dve prosti delovni mesti za

   

  VODILNEGA OCENJEVALCA V POSTOPKIH AKREDITIRANJA

  (višji svetovalec področja I, šifra DM I017159)

  O delovnem mestu:

  Postopek akreditiranja je strokovni in nepristranski postopek, v okviru katerega se preverja usposobljenost organizacije na nekem določenem področju ugotavljanja skladnosti. Glavni element tega postopka je ocenjevanje, ki ga izvede ocenjevalna komisija. Ocenjevalna ...

  Preberite več
 • Razpis za prosto delovno mesto Organizator akreditacijskih postopkov« (Šifra delovnega mesta I017052)

  19.03.2024

  Prijeten kolektiv Slovenske akreditacije vabi v svoje vrste sodelavca za delovno mesto

   

  »Organizator akreditacijskih postopkov« (Šifra delovnega mesta I017052)

   

  Namen oziroma ključna vloga delovnega mesta: organizacija akreditacijskih postopkov in izvajanje nadzora nad potekom aktivnosti v postopkih akreditiranja.

  Naloge

  • Organizacija akreditacijskih postopkov
  • Sodelovanje pri ocenjevanjih na terenu pri strankah
  • Druge strokovne in tehnično-administrativne naloge (glede na imenovanje s strani nadrejenega)
  • Naloge ...
  Preberite več
 • Evropska Komisija je izdala obnovljena EMAS navodila za uporabnike

  12.01.2024

  Novembra 2023 je izšel dokument Sklep Komisije (EU) 2023/2463 o objavi navodil za uporabnike, v katerih so določeni koraki, potrebni za sodelovanje v sistemu EU za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) v skladu z Uredbo (ES) št. 1221/2009 Evropskega parlamenta in Sveta.

 • Slovenska akreditacija je pridobila EA MLA na področju validacije in preverjanja v skladu z zahtevami standarda SIST EN ISO/IEC 17029.

  12.01.2024

  SA je uspešno izvedla prehod na nov standard za področje ugotavljanja skladnosti validiranja in preverjanja, in sicer iz standarda SIST EN ISO 14065:2013 na standard SIST EN ISO/IEC 17029:2019 v skladu z Resolucijo EA 2021 (50) 14. SA je postopek prehoda zaključila 2. 11. 2023 s podelitvijo dveh akreditacijskih listin (z oznako P) po novem ...

  Preberite več
 • Vzpostavljeno področje akreditiranja certifikacijskih organov za sisteme vodenja kakovosti na področju zdravstvene dejavnosti po SIST EN 15224:2017

  22.12.2023

  Slovenska akreditacija je vzpostavila postopke za akreditacijo certifikacijskega organa za certificiranje sistemov kakovosti po SIST EN 15224:2017 in s tem pripravila podlage za pričetek izvajanja postopkov akreditiranja.

  Standard SIST EN 15224:2017 specificira zahteve za sistem vodenja kakovosti v organizacijah, ki delujejo na področju zdravstvene dejavnosti.

  Standard se, skladno s sklepom Generalne skupščine EA 2013 (31) 31, lahko ...

  Preberite več
 • 54. Generalna skupščina EA (Evropsko združenje za akreditacijo)

  05.12.2023

  22. in 23. novembra 2023 je potekala 54. Generalna skupščina EA (Evropsko združenje za akreditacijo)

  Člani EA so odobrili naloge za komunikacijsko omrežje EA. Komunikacijsko omrežje bo prostor, kjer bodo strokovnjaki za komuniciranje delili izkušnje in dobre prakse, se učili novih orodij in kolegom posredovali vsa vprašanja v zvezi s komuniciranjem in trženjem.

  EA je objavila kodeks ...

  Preberite več