Splošni akti SA, ki urejajo zahteve za akreditacijo in pravila akreditiranja

Splošni akti SA, ki urejajo zahteve za akreditacijo in pravila akreditiranjaNabor splošnih aktov SA, ki urejajo zahteve za akreditacijo in pravila akreditiranja, je trenutno: S03 – Pravila akreditiranja S05 – Pravila za uporabo logotipa SA, za uporabo akreditacijskega znaka in za sklicevanje na akreditacijo S10 – Pravilnik o oblikovanju cene storitev Slovenske akreditacije S14…

Podeljene prve akreditacije na področju medicinskih laboratorijev

Slovenska akreditacija je podelila prve tri akreditacije medicinskim laboratorijem in s tem zaključila projekt uvedbe akreditiranja medicinskih laboratorijev po zahtevah SIST EN ISO 15189:2013, Medicinski laboratoriji – Zahteve za kakovost in kompetentnost.Preberi več

Javni poziv za sodelovanje v pilotnih postopkih akreditiranja organov za ugotavljanje skladnosti (OUS) po Uredbi (EU) 910/2014

Slovenska akreditacija opravlja naloge nacionalne akreditacijske službe v Sloveniji. Z zakonom o akreditaciji (UL RS št. 59/99) ji je poverjeno akreditiranje organov za ugotavljanje skladnosti (OUS). Sistem akreditiranja v Sloveniji je skladen z zahtevami Uredbe (ES) 765/2008 o akreditaciji in nadzoru trga. SA je organizirana in deluje v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17011:2004 in upošteva…

Uspešno zaključen pilotni projekt CPR

S podelitvijo akreditacije trem certifikacijskim organom za proizvode, procese, storitve je Slovenska akreditacija uspešno zaključila pilotni projekt »Akreditacija za namen priglasitve na področju gradbenih proizvodov«. Področje ureja Uredba o gradbenih proizvodih (Uredba (EU) št. 305/2011), ki upošteva horizontalen pravni okvir za trženje gradbenih proizvodov na notranjem trgu, ki je bil…

Splošni podatki

Splošni podatki a. Organigram in podatki o organizaciji organa Kratek opis delovnega področja organa Slovenska akreditacija (SA) je javni zavod, ki na način in pod pogoji, ki veljajo za javno službo, v Republiki Sloveniji opravlja naloge nacionalne akreditacijske službe skladno z Zakonom o akreditaciji (Uradni list RS, št. 59/99; ZAkr) in Sklepom o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska…

Postopek ocenjevanja

Postopek ocenjevanjaSplošen opis ocenjevanja, ki je del akreditacijskega postopka, je opisan v splošnem dokumentu S03, Pravila postopka akreditiranja. Podrobnejši opis postopka in navodil za ocenjevanje pa je definiran v dokumentu D05-02, Ocenjevanje in njegovih dodatkih za posamezna področja akreditiranja (D05-02d1 do D05-02d6), Namen ocenjevanja Če želi organ za ugotavljanje skladnosti…

Pritožbe

PritožbeAkreditirani organ ali katerikoli drugi pritožnik lahko posreduje SA pritožbo: kadar ni zadovoljen z delom SA, kadar ni zadovoljen z delom organov za ugotavljanje skladnosti, ki imajo podeljeno akreditacijo s strani SA ali druge akreditacijske službe, kadar ugotovi, da se neakreditiran organ posredno ali neposredno sklicuje na akreditacijo SA ali na akreditacijo drugega akreditacijskega…

Ugovori

UgovoriStranka lahko vloži pri SA ugovor na najavo ocenjevanja: kadar se stranka ne strinja z imenovanjem enega ali več članov ocenjevalne komisije, kadar se stranka ne strinja s trajanjem ocenjevanja, kadar se stranka ne strinja z drugimi pogoji izvedbe ocenjevanja, opredeljenimi v najavi. Kakšen je postopek za vložitev in obravnavo ugovora na ocenjevanje? Stranka vloži pri SA ugovor na…

Prizivi

PriziviStranka lahko vloži priziv, kadar se ne strinja s katero od naslednjih odločitev, ki jih v postopku akreditiranja sprejme SA: z odločitvijo o akreditaciji (npr. zavrnitev podelitve akreditacije, zavrnitev podelitve razširjenega obsega akreditacije, začasni odvzem ali preklic akreditacije v delu ali v celotnem obsegu), z odločitvijo o zavrnitvi prijave za uvedbo postopka akreditiranja ali…