LP-096 - GRADBENI INŠTITUT ZRMK d.o.o.

Grant date: 17.02.2012
Date of last issue: 22.05.2023

Accreditation signs

Company data

Dimičeva ulica 12
1000 Ljubljana
Slovenija