Vodila in dokumenti za ocenjevalce

Ključna vodila, ki se nanašajo na usposabljanje in nadzor nad ocenjevalci (D03-04) ter napotki in načela, ki jih morajo ocenjevalci upoštevati pri izvajanju ocenjevanj (D05-02 z dodatki za posamezna področja akreditiranja):