Novice

 • Slovenska akreditacija obnovila sporazum z ATS

  05.07.2019

  Slovenska akreditacija je 27.6.2019  obnovila dvostranski sporazum o sodelovanju z ATS (Akreditaciono telo Srbije). Predmet prihodnjega sodelovanja med obema akreditacijskima službama bo izmenjava informacij o dejavnostih, povezanih z ustreznimi področji akreditacije, izmenjava izkušenj v zvezi z ocenjevanjem organov za ugotavljanje skladnosti  na posameznih področjih, organizacijo usposabljanj za ocenjevalce in zaposlene, organizacijo skupnih sestankov, organizacijo obiskov ... Preberite več

 • Na Slovenski akreditaciji iščemo sodelavca za delovno mesto PODROČNI PODSEKRETAR

  30.05.2019 Si zanesljiva, natančna in komunikativna oseba? Si želiš dinamičnega dela s številnimi izzivi? Si želiš delati v urejenem delovnem okolju Preberite več
 • Slovenska akreditacija širi sporazum o medsebojnem priznavanj akreditacij na področje medicinskih laboratorijev.

  21.05.2019

  9. maja 2019 v Reykjaviku je Slovenska akreditacija pridobila EA MLA podpisništvo za akreditiranje na področju medicinskih laboratorijev (SIST EN ISO 15189).
  Prav tako je tega dne Svet Evropskega združenja za akreditacijo (EA MAC), ki je odgovoren za potrjevanje sporazumov o medsebojnem priznavanju akreditacij odločil, da se po uspešno izvedeni evalvaciji, ki se je za ... Preberite več

 • Svet SA je sprejel Dolgoročno strategijo akreditiranja SA 2025

  11.03.2019

  Svet SA je na svoji 54 redni seji, dne 14. 2. 2019, sprejel dokument Dolgoročna strategija akreditiranja SA 2025.

   

  Preberite več
 • Nova uredba o preverjanju podatkov in o akreditaciji preveriteljev poročil o emisijah toplogrednih plinov

  29.01.2019

  Upravljalci naprav in operatorji zrakoplovov, ki jih zajema EU ETS, morajo imeti načrt za spremljanje in poročanje o letnih emisijah toplogrednih plinov. Vsako leto upravljalci in operaterji pripravijo Poročilo o emisijah toplogrednih plinov, ki ga, skladno z veljavno uredbo preverjanju podatkov in o akreditaciji preveriteljev poročil o emisijah toplogrednih plinov, preverja preveritelj, ki je akreditiran. ... Preberite več

 • Sprememba Uredbe (EU) št. 1221/2009 in novi Sektorsko referenčni dokumenti (SRD)

  28.01.2019

  EMAS (ECO – Management and Audit Scheme) je sistem za okoljsko ravnanje in presojanje. Namenjen je organizacijam, da izboljšajo svojo okoljsko učinkovitost in obenem okrepijo svojo konkurenčnost, npr. preko učinkovitejše rabe virov.

  Gre za nadgradnjo ISO 14001, sistema za ravnanje z okoljem, in za zagotavljanje večje odprtosti, odkritosti in periodičnega objavljanja okoljskih informacij. Okoljska izjava je ... Preberite več

 • Prehod na novo izdajo ISO 50001:2018

  28.12.2018

  V mesecu avgustu 2018 je izšla nova izdaja standarda ISO 50001 Sistemi upravljanja z energijo – Zahteve z navodili za uporabo / Energy management systems – Requirements with guidance for use.

  IAF (Mednarodna organizacija za akreditacijo certifikacijskih organov) je na svoji 31. Generalni skupščini v Vancouvru dne 30. 10. 2017 sprejela Sklep IAF 2017-14, ki za ... Preberite več

 • Prehod na novo izdajo ISO 22000:2018

  28.12.2018

  V mesecu juniju 2018 je izšla nova izdaja standarda ISO 22000 Zahteve za vsako organizacijo v prehranski verigi / Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain.

  IAF (Mednarodna organizacija za akreditacijo certifikacijskih organov) je na svoji 31. Generalni skupščini v Vancouvru s sklepom 2017-16 IAF določila triletno prehodno obdobje za ... Preberite več

 • Javna obravnava predloga strategije akreditiranja do leta 2025

  02.11.2018

  Slovenska akreditacija (SA) skupaj z vsemi zainteresiranimi stranmi pripravlja dolgoročno strategijo akreditiranja z naslovom Strategija akreditiranja do leta 2025. Cilj dolgoročne strategije akreditiranja je pripraviti se na vse izzive, ki nas čakajo v prihodnosti, in zagotoviti vsem vam, neposrednim uporabnikom akreditacije, učinkovit servis, ministrstvom pomoč pri izvajanju zakonodaje, ki jo sprejmete, vsem nam, potrošnikom, pa ... Preberite več

 • SA podpisala sporazum o medsebojnem priznavanju akreditacij za področje akreditiranja preveriteljev

  30.10.2018

  Slovenska akreditacija je z mednarodno organizacijo za akreditacijo certifikacijskih organov (IAF – International Accreditation Forum) 30. oktobra 2018 podpisala sporazum o medsebojnem priznavanju akreditacij (MLA – Multilateral Agreement) za področje akreditiranja preveriteljev poročil o emisijah toplogrednih plinov v skladu z zahtevami SIST EN ISO 14065 (TGP). To je bilo možno, ker je v evalvacijskem postopku ... Preberite več