OA07- Dodatek 5: Obseg akreditacije medicinskih laboratorijev