P-002 - SLOVENSKI INSTITUT ZA KAKOVOST IN MEROSLOVJE, Ljubljana

Grant date: 13.07.2012
Date of last issue: 20.06.2019

Accreditation signs

Company data

Tržaška cesta 2
1000 Ljubljana
Slovenija
Website

Preverjane se izvaja na področju / Verification is performed in: Slovenija
Veljavnost akreditacije do / Validity of accreditation until: 23. februar2022