K-077 - POKLICNA GASILSKA ENOTA CELJE

Datum podelitve: 14.07.2008
Datum zadnje izdaje: 15.05.2019

Akreditacijski znaki

Podatki o podjetju

Dečkova cesta 36
3000 Celje
Slovenija
Spletna stran