K-006 - ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Sektor za distribucijo toplote

Datum podelitve: 01.08.2002
Datum zadnje izdaje: 08.11.2018

Akreditacijski znaki

Podatki o podjetju

Verovškova 62
1000 Ljubljana
Slovenija
Spletna stran