LK-013 - Energetika Ljubljana d.o.o.

Sektor za distribucijo toplote, Laboratorij za toplotne števce

Datum podelitve: 28.04.2003
Datum zadnje izdaje: 16.08.2017

Akreditacijski znaki

Podatki o podjetju

Verovškova 62
1000 Ljubljana
Slovenija
Spletna stran