Posodobite Vaše podatke in soglasje

Slovenska akreditacija bo informacije, ki jih navedete na tem obrazcu, uporabljala za stik z vami,  za obveščanje o novostih na področju akreditiranja ter obveščanje o dnevu akreditacije. Na podlagi vaše privolitve, vas bomo vodili v bazi prejemnikov naših e-sporočil ter vaše osebne podatke skrbno obdelovali, ustrezno hranili ter zavarovali v skladu z veljavnimi predpisi RS in Splošno...

Svetovni dan akreditacije, 9. junij

Akreditacija: Zagotavljanje varnejšega sveta Na skupno pobudo obeh mednarodnih organizacij za akreditacijo ILAC in IAF je 9. junij sprejet kot svetovni dan akreditacije. Na ta način se želi dvigniti zavedanje o pomenu akreditacije. Letošnja osrednja tema je zagotavljanje varnejšega sveta, predvsem zagotoviti pričakovanja varnega delovnega okolja, varnih proizvodov, varnega transporta, varne...

Prehod iz OHSAS 18001:2007 na mednarodni standard za sistem vodenja varnosti in zdravja na delovnem mestu ISO 45001:2018

Z IAF Sklepom 2016 – 15 je bilo na Mednarodnem forumu za akreditacijo (IAF - International Accreditation Forum) določeno triletno obdobje (od izida standarda ISO 45001:2018) za prilagoditev na ISO 45001:2018. Prehodno obdobje se izteče 12. 3. 2021. V času predhodnega obdobja veljavni akreditirani certifikati po OHSAS 18001:2007 še vedno veljajo. Certifikati po OHSAS 18001:2007, izdani...

SA je razširila sporazum o medsebojnem priznavanju akreditacij (MLA) z Mednarodnim forumom za akreditacijo

SA je razširila sporazum o medsebojnem priznavanju akreditacij (MLA) z Mednarodnim forumom za akreditacijo (IAF-International Accreditation Forum) na tri nova podpodročja sistemov vodenja (http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_Slovenia/103): SIST EN ISO 50001 – Sistemi upravljanja z energijo - Zahteve z navodili za uporabo SIST EN ISO 13485 – Medicinski pripomočki - Sistemi vodenja...

Izid mednarodnega standarda za sistem vodenja varnosti in zdravja na delovnem mestu ISO 45001

12.3. 2018 je je bil objavljen nov standard ISO 45001:2018, Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use ISO 45001 je mednarodni standard, ki določa zahteve za sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu s smernicami za njegovo uporabo. Standard lahko implementira vsaka organizacija, ne glede na njeno velikost, vrsto in naravo. Za implementacijo...

Izšel je novi ISO/IEC 17025

Prvega decembra je ISO sporočil, da je objavljena nova izdaja standarda  s splošnimi zahtevami za usposobljenost laboratorijev. Pobuda za revizijo je bila podana že v 2013, v naslednjih letih pa je WG44 pri odboru ISO CASCO pripravila novo izdajo.Preberi več

Podeljene prve akreditacije na področju medicinskih laboratorijev

Slovenska akreditacija je podelila prve tri akreditacije medicinskim laboratorijem in s tem zaključila projekt uvedbe akreditiranja medicinskih laboratorijev po zahtevah SIST EN ISO 15189:2013, Medicinski laboratoriji – Zahteve za kakovost in kompetentnost.Preberi več