Nova uredba o preverjanju podatkov in o akreditaciji preveriteljev poročil o emisijah toplogrednih plinov

Upravljalci naprav in operatorji zrakoplovov, ki jih zajema EU ETS, morajo imeti načrt za spremljanje in poročanje o letnih emisijah toplogrednih plinov. Vsako leto upravljalci in operaterji pripravijo Poročilo o emisijah toplogrednih plinov, ki ga, skladno z veljavno uredbo preverjanju podatkov in o akreditaciji preveriteljev poročil o emisijah toplogrednih plinov, preverja preveritelj, ki je...

Sprememba Uredbe (EU) št. 1221/2009 in novi Sektorsko referenčni dokumenti (SRD)

EMAS (ECO - Management and Audit Scheme) je sistem za okoljsko ravnanje in presojanje. Namenjen je organizacijam, da izboljšajo svojo okoljsko učinkovitost in obenem okrepijo svojo konkurenčnost, npr. preko učinkovitejše rabe virov. Gre za nadgradnjo ISO 14001, sistema za ravnanje z okoljem, in za zagotavljanje večje odprtosti, odkritosti in periodičnega objavljanja okoljskih informacij....

Prehod na novo izdajo ISO 50001:2018

V mesecu avgustu 2018 je izšla nova izdaja standarda ISO 50001 Sistemi upravljanja z energijo - Zahteve z navodili za uporabo / Energy management systems - Requirements with guidance for use.Preberi več

Prehod na novo izdajo ISO 22000:2018

V mesecu juniju 2018 je izšla nova izdaja standarda ISO 22000 Zahteve za vsako organizacijo v prehranski verigi / Food safety management systems - Requirements for any organization in the food chain.Preberi več

FAQ za DA2018

Kaj vas najbolj zanima v zvezi s spremembami zahtev ali potekom prehoda na novo izdajo SIST EN ISO/IEC 17025    

Javna obravnava predloga strategije akreditiranja do leta 2025

Slovenska akreditacija (SA) skupaj z vsemi zainteresiranimi stranmi pripravlja dolgoročno strategijo akreditiranja z naslovom Strategija akreditiranja do leta 2025. Cilj dolgoročne strategije akreditiranja je pripraviti se na vse izzive, ki nas čakajo v prihodnosti, in zagotoviti vsem vam, neposrednim uporabnikom akreditacije, učinkovit servis, ministrstvom pomoč pri izvajanju zakonodaje, ki...

SA podpisala sporazum o medsebojnem priznavanju akreditacij za področje akreditiranja preveriteljev

Slovenska akreditacija je z mednarodno organizacijo za akreditacijo certifikacijskih organov (IAF – International Accreditation Forum) 30. oktobra 2018 podpisala sporazum o medsebojnem priznavanju akreditacij (MLA – Multilateral Agreement) za področje akreditiranja preveriteljev poročil o emisijah toplogrednih plinov v skladu z zahtevami SIST EN ISO 14065 (TGP). To je bilo možno, ker je v...

Dan akreditacije 2018

000 dni 00 ur 00 minute 00 sekundDan akreditacije, 5. december 2018DA2018 Govorci Program Prizorišče Galerija Predavanja Arhiv Prijavi se Vabimo vas, da se nam 5. decembra 2018 pridružite na Dnevu akreditacije, ki bo tudi letos potekal na Brdu pri Kranju. Dogodek bomo soustvarili...